مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی از احتمال افت فشار و قطع گاز برخی شهر‌های استان در صورت افزایش مصرف گاز خبر داد.

نسیم اهر – آقای آریان پور با بیان اینکه مصرف گاز در استان آذربایجان شرقی به ۳۶ میلیون مترمکعب رسیده است هشدار داد در صورتی که الگوی مصرف در استان رعایت نشود گاز برخی شهر‌های شمالی استان قطع خواهد شد.

با افزایش برودت هوا در روز‌های اخیر میزان مصرف گاز خانگی در مناطق مختلف استان سیر صعودی به خود گرفته است.