بارش برف زمستانی در شهرستان اهر علاوه بر خوشحالی کشاورزان باعث زیبا شدن طبیعت این شهرستان شد.