تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تمام قطعات اراضی کشاورزی شهرستان اهر سند تک‌برگی صادر خواهد شد.

نسیم اهر – علی نجفی مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر از سندار شدن تمام قطعات کشاورزی این شهرستان تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اهر نجفی گفت: بر اساس تفاهمنامه بین مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اهر و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان در جهت سند‌دار کردن اراضی کشاورزی و صدور سند مالکیت ششدانگ تک‌برگی برای کلیه قطعات کشاورزی آماده ارائه خدمات می‌باشیم. وی بیان کرد: لذا دارندگان سند اصلاحات ارضی ویا وراث آنها(حصر وراثت) و همچنین دارندگان اسناد عادی یا همان قولنامه با در دست داشتن اسناد مذکور و نیز تهیه نقشه شمیم قطعات خود به مدیریت جهاد کشاورزی و یا اداره ثبت واسناد شهرستان مراجعه نمایند.
وی افزود: یادآوری میکنیم که از مزایای سند دار کردن اراضی مشخص شدن حد و مرز دقیق قطعات و درنتیجه کاهش محسوس اختلافات ملکی، استفاده از اسناد بعنوان وثیقه بانکی وغیره، عدم امکان تفکیک وتقسیم قطعات در آینده میباشد. وی در ادامه بیان کرد: این شهرستان دارای ۸۴ هزارهکتار اراضی زراعی دیم و آبی به تعداد تقریبا ۲۹۵۰۷ قطعه، ۱۱۲۲۳ زارع و تقریبا ۷۸۰۰ هکتار باغ، ۹۰۲۳ قطعه باغ و ۶۶۲۸ باغدار می‌باشد که انشالله با حمایت و همکاری تمام بهره برداران و اداره ثبت و اسناد این شهرستان تا پایان ۱۴۰۲ برای تمام قطعات سند تک‌برگی صادر خواهد شد. نیز ادامه داد: در حدود ۳۰درصد اراضی زراعی و باغی سند صادر شده است و تا پایان سال ۱۴۰۲ دولت برنامه دارد که برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی سند مالکیت ششدانگ تک برگی صادر نماید لذا بهره برداران از فرصت باقیمانده استفاده نمایند. و به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و اداره امور اراضی مراجعه نمایند.