نسیم اهر -میز خدمت بهزیستی، همزمان در شهرستان های استان، در محل نمازجمعه شهرستان اهر برپا شد.  

نسیم اهر -میز خدمت بهزیستی، همزمان در شهرستان های استان، در محل نمازجمعه شهرستان اهر برپا شد.

 

  • منبع خبر : سازمان بهزیستی کشور