برگزاری همایش فصلی انجمن های حمایت زندانیان استان در سال ۱۴۰۱

ا حضور امام جمعه، فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر، مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان شهرستان ها و سایر مسئولان استانی و شهرستانی همایش فصلی انجمن های حمایت زندانیان استان در سال ۱۴۰۱ در این شهرستان برگزار شد.

♦️موضوع و دستور جلسه:

۱. اولویت هفتم از اولویت‌های ده گانه سازمان زندانها مربوط به توسعه اقدامات حمایت خانواده های زندانیان

۲. برنامه‌ریزی در خصوص جشن‌های نسیم مهر انجمن های حمایت زندانیان استان

۳.بررسی عملکرد انجمن های حمایت زندانیان استان و جمع بندی آن

📸عکس از: رامز امیریان