مدتی است مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی به خاک و خون کشیده شده اند. راهپیمایی ۱۳ آبان به رسم هر ساله امروز در سراسر کشور برگزار شد و بهانه‌ای شد تا مردم ایران هم صدا باهم مرگ بر اسرائیل سر دهند و از مردم مظلوم فلسطین را حمایت کنند. شهروندان شهرستان اهر در […]

مدتی است مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی به خاک و خون کشیده شده اند. راهپیمایی ۱۳ آبان به رسم هر ساله امروز در سراسر کشور برگزار شد و بهانه‌ای شد تا مردم ایران هم صدا باهم مرگ بر اسرائیل سر دهند و از مردم مظلوم فلسطین را حمایت کنند.

شهروندان شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی نیز از این قافله جا نماندند و راهپیمایی عظیمی برگزار کردند و انزجار خود را از اقدامات وحشیگرایانه رژیم صهیونیستی اعلام کردند.