علی نجفی مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر گفت از عموم کشاورزان اعم از باغداران، زارعین ، دامداران و سایر بخشهای مرتبط با کشاورزی درخواست می شود که در اسرع وقت نسبت به بیمه کردن محصولات خود در برابر حوادث اقدام کنند تا بتوانند از یارانه استفاده نمایند.

نسیم اهر – علی نجفی مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر اعلام کردند که در سال زراعی جاری بیش از ۴۶۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان اهر از طریق طرح جهش تولید زیر کشت رفته است در این طرح که با همکاری سازمان جهادکشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام می گیرد توجه ویژه ای به بیمه محصولات کشاورزی مخصوصا” اراضی دیمزار صورت گرفته است در این طرح یکصد هزارتومان به ازای هر هکتار یارانه به بهره برداران کشاورزی تخصیص یافته است همچنین برای اراضی گندم آبی نیز کشت قراردادی مد نظر می باشد که کشاورزان عزیز می توانند از طریق مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی از این تسهیلات ویژه استفاده نمایند. همان طور که می دانیم بیمه محصولات کشاورزی برای حمایت از کشاورزان در برابر حوادث و خطراتی از قبیل سیل، تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان و غیره که محصولات دامی، باغی و زراعی را تحت تاثیر قرار می دهد استفاده می‌شود با توجه به اینکه شهرستان اهر جزو مناطق مستعد کشاورزی و دامداری می باشد و بیش از ۱۹۰۰۰ بهره بردار در این بخش فعالیت دارند از عموم کشاورزان اعم از باغداران، زارعین ، دامداران و سایر بخشهای مرتبط با کشاورزی درخواست می شود که در اسرع وقت نسبت به بیمه کردن محصولات خود در برابر حوادث اقدام کنند تا بتوانند از این یارانه استفاده نمایند.