احمد عزیزی دهیار روستای شله بران برای باز کردن راه تردد روستا شخصا دست به کار شد

نسبم اهر_ در پی بارش برف در اهر و روستاهای اطراف آن و بسته شدن راه تردد، آقای احمد عزیزی دهیار روستای شله بران شخصا با لودر برف روب، اقدام به برف روبی و باز کردن راه روستا کرد