فرماندار شهرستان اهر بر شناسایی چاه‌های آب که برای واحدهای تولیدی اختصاص یافته است اما استفاده ای نمی شود تأکید کرد.

ابوالفضل غنی زاده در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان اهر گفت: چاه های که قبلأ برای واحدهای تولیدی اختصاص یافته، اما غیر قابل بهره برداری، مجهول المالک و قابل جابجایی می باشد لازم است شود تا برای تخصیص به واحدهای تولیدی تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

وی افزود: یکی از خواسته های مهم واحدهای تولیدی در شهرستان اهر تخصیص آب است که به علت کاهش ذخایر آبی، امکان این امر وجود ندارد اما چاه های وجود دارد که قبلأ برای واحدهای تولیدی اختصاص یافته است و مورد استفاده قرار نمی گیرد، باید در کمترین زمان این چاه ها شناسایی و تعیین تکلیف شود.

غنی زاده از ادارات ذیربط خواست مشکلات واحدهای تولیدی در بخش های مختلف را احصا و به صورت کارشناسی بررسی نمایند تا در کارگروه جلسه تسهیل و رفع موانع تولید تصمیمات لازم اتخاذ شود.

فرماندار شهرستان اهر گفت: از کسانی که با داشتن زمین و سرمایه قصد راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی را دارند لازم است مجوزهای لازم را از ادارات خدمات رسان اخذ نمایند.

غنی زاده گفت: یکی از دغدغه‌های مهم در شهرستان اهر حمایت از واحدهای تولیدی در راستای اشتغال زایی است، اما از ادارات خدمات رسان انتظار داریم در صدور مجوزها و اختصاص انشعابات برق، گاز و به خصوص آب به علت کاهش ذخایر آبی به صورت کارشناسی اقدام نمایند تا حقی برای صاحبان واحدهای تولیدی ایجاد نشود و با مشکل روبرو نگردند.

  • نویسنده : فرماندار اهر تاکید کرد؛