مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند از همکاری جهادکشاورزی با سپاه ناحیه هوراند در اجرای طرح های سازندگی در بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

سیدرضا تاج الدینی گفت: به منظور هماهنگی و اجرای موفق طرح های کشاورزی و افزایش بهره وری جلسه ای با حضور فرمانده سپاه ناحیه هوراند در این مدیریت برگزار شد.

وی ادامه داد: در راستای استفاده بهینه از امکانات و اعتبارات و ظرفیت بسیج سازندگی و کارشناسان جهاد کشاورزی جهت توسعه بخش کشاورزی و محرومیت زدایی شهرستان ضروری است هماهنگی و همکاری لازم جهت پیشبرد اهداف سازمانی بین این دو نهاد صورت گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان افزود: در سالهای اخیر با همکاری سپاه ناحیه هوراند طرح های آب و خاک از جمله ایجاد جاده بین مزارع و کانال آبیاری عمومی اجرا گردیده است و امیدواریم در سال جاری و آینده ضمن استفاده از اعتبارات سازمانی از امکانات و اعتبارات بسیج سازندگی در بخش کشاورزی حداکثر استفاده را ببریم.

 تاج الدینی افزود: سپاه ناحیه هوراند در گام دوم انقلاب و در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین از تلاش های این مدیریت در اجرای ماموریت های بسیج تقدیر و تجلیل بعمل آوردند.