گیاهانی که بصورت بذرهای اصلاح شده کشت شوند پرمحصول، در برابر آفات و بیماری‌ها مقاوم، باعث سودآوری و شکوفایی اقتصاد کشاورزی می‌شوند.

نسیم اهر – بذرهای اصلاح شده به لحاظ ژنتیکی نسبت به بذرهای هم قطارش برتری دارد. گیاهانی که بصورت بذرهای اصلاح شده کشت شوند پرمحصول، در برابر آفات و بیماری‌ها مقاوم، باعث سودآوری و شکوفایی اقتصاد کشاورزی می‌شوند.

علی نجفی مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر با بیان این مطلب افزود: امسال برای اولین بار در شهرستان به میزان ۵۷۲ تن انواع بذر گندم و جو از طبقات مختلف توزیع گردیده است. وی همچنین خاطر نشان کرد: جهت کاهش مصرف علف‌کش‌ها به منظور کاهش آلودگی خاک و گیاه و همچنین در راستای توسعه کشاورزی پایدار به کمک زارعین و کارشناسان طرح، ۳۰ درصد از اراضی شهرستان جهت تبدیل آیش زرد به سبز با رعایت تناوب زراعی زیر کشت می‌رود.