شبکه برق روستای " هجراندوست " از توابع بخش مرکزی شهرستان کلیبربا جابجایی و احداث ۹۵ تیر بتونی بهسازی و مقاوم سازی شد.‌

شبکه برق روستای ” هجراندوست ” از توابع بخش مرکزی شهرستان کلیبر بهسازی و مقاوم سازی شد.‌
مهندس اکبر بروزدان مدیر توزیع برق شهرستان کلیبر با اعلام این خبر گفت: کار بهسازی این روستا در قالب طرح ملی بهسازی شبکه های برق روستایی (طرح ملی بهارستان) انجام یافته است.
وی افزود: برای بهسازی شبکه برق این روستا که دارای ۲۳۴ مشترک می باشد،حدود ۵۲۲۰ متر از شبکه فشار ضعیف (۴۰۰ ولت) مسی با کابل خودنگهدار و قریب به ۲۱۰۰ متر نیز شبکه  فشار متوسط (۲۰ کیلوولت) با هادی روکش دار تعویض گردید.
وی همچنین اظهار داشت که در کار بهسازی شبکه برق این روستا،۰ پس از جابجایی و رفع حریم معابر، تعداد ۴۶ اصله تیر جدید به جای تیرهای فرسوده نصب شده و علاوه بر آن، تعداد ۴۹ اصله تیر بتونی نیز جابجا شده است.
مهندس بروزدان کل هزینه انجام شده برای بهسازی شبکه برق روستای ” هجراندوست ” را بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون  تومان اعلام نمود.
گفتنی است بر اساس برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، در طرح ملی بهسازی شبکه های برق روستایی کشور(  طرح ملی بهارستان)که از ابتدای آبان ماه سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده، شبکه برق تعداد ۴۲ روستای شهرستان کلیبر بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی می‌گردد.