سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در جریان سفر به اهر، با همکاران شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان تشکیل جلسه داد و در آن، ضمن تجلیل از خدمات «مصطفی معصوم زاده» رئیس پیشین بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر، «قاسم سیف زاد اهری» سرپرست این اداره را به خادمان […]

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در جریان سفر به اهر، با همکاران شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان تشکیل جلسه داد و در آن، ضمن تجلیل از خدمات «مصطفی معصوم زاده» رئیس پیشین بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر، «قاسم سیف زاد اهری» سرپرست این اداره را به خادمان خانواده های شهدا و ایثارگران در بنیاد شهرستان معرفی کرد.

به گزارش ایثار آذربایجان شرقی، «علی اکبر سلمانی» در این جلسه با اهدای لوحی از تلاش های معصوم زاده در دوران تصدّی ریاست اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر تجلیل بعمل آورد و حُکم انتصاب سیف زاد اهری را دوباره و بصورت نمادین به وی تقدیم کرد.

در این جلسه «اسلام سبزی پور» رئیس ادارۀ حراست و «رحمان اصلی زاده» معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی هم حضور داشتند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی بعد از این جلسه اهر را ترک کرد و عازم تبریز شد.