فرماندار اهر همزمان با هفته ملی کودک با حضور در جمع صمیمی کودکان عضو کانون این شهرستان با آنان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، دکتر غنی‌زاده فرماندار اهر به مناسبت هفته ملی کودک با حضور در جمع صمیمی کودکان عضو کانون […]

فرماندار اهر همزمان با هفته ملی کودک با حضور در جمع صمیمی کودکان عضو کانون این شهرستان با آنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، دکتر غنی‌زاده فرماندار اهر به مناسبت هفته ملی کودک با حضور در جمع صمیمی کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهر با آنان دیدار و گفتو کرد.
بازدید از برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون به مناسبت هفته ملی کودک از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.
آئین‌های هفته ملی کودک همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی در حال برگزار است.