رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی، سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای اهر، خلخال و شاهرود را منصوب کرد. دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، اسداله شفیعی‌زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، حسینعلی سمیعی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود و میرفرهاد صدیق […]

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی، سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای اهر، خلخال و شاهرود را منصوب کرد.

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، اسداله شفیعی‌زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، حسینعلی سمیعی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود و میرفرهاد صدیق محمدی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال منصوب کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

در متن حکم دکتر طهرانچی خطاب به اسداله شفیعی‌زاده آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.

لازم به ذکر است اسداله شفیعی‌زاده دارای مدرک دکتری معماری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است که دارای سوابقی ازجمله معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

در متن حکم دکتر طهرانچی خطاب به حسینعلی سمیعی آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود» منصوب می شوید.

از جناب‌عالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.

گفتنی است حسینعلی سمیعی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس است که پیش از این معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بوده است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

در متن حکم دکتر طهرانچی خطاب به میرفرهاد صدیق محمدی آمده است: بنا به پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال» منصوب می شوید.

از جناب‌عالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.

لازم به ذکر است میرفرهاد صدیق محمدی با دارا بودن مدرک دکتری اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال است که پیش از این معاون علمی واحد خلخال بوده است.