بایگانی‌های ذخایر آبی - پایگاه خبری نسیم اهر
ضرورت شناسایی چاه های آب غیرقابل بهره برداری واحدهای تولیدی 10 دی 1402

ضرورت شناسایی چاه های آب غیرقابل بهره برداری واحدهای تولیدی

فرماندار شهرستان اهر بر شناسایی چاه‌های آب که برای واحدهای تولیدی اختصاص یافته است اما استفاده ای نمی شود تأکید کرد.