به گزارش نسیم اهر، مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در آیین آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ با اشاره به واکسینه کردن کلیه سالمندان در مراحل آتی ابراز داشت: در این مرحله ۴۱۸ نفر از سالمندان و ۱۱۲ نفر از پرسنل مقیم مراکز شبانه روزی در سراسر شهرستان ها با اخذ رضایت کتبی واکسینه می شوند. دکتر […]

به گزارش نسیم اهر، مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در آیین آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ با اشاره به واکسینه کردن کلیه سالمندان در مراحل آتی ابراز داشت: در این مرحله ۴۱۸ نفر از سالمندان و ۱۱۲ نفر از پرسنل مقیم مراکز شبانه روزی در سراسر شهرستان ها با اخذ رضایت کتبی واکسینه می شوند.

دکتر صحاف با بیان این که ساکنان مراکز مراقبت های طولانی بر اساس مطالعات یکی از گروه های پرخطر برای کووید ۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن هستند ابراز داشت: خوشبختانه میزان فوتی های مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان کشور از میزان فوتی های جهان پایین تر می باشد که این امر حاصل تدبیر سازمان بهزیستی کشور و تلاش و کوشش کارشناسان استان و فداکاری های مسئولان و مربیان مراکز می باشد.